Gói cước UMAX 200 Viettel

[Xem ngay]

UMAX 200

 • Data: 15Gb Tốc độ cao
 • Thoại: Đang cập nhật
 • Giá cước: 200,000đ
 • Time: 30 ngày
 • Umax 200 gửi 0987.183.777
Gói cước MIMAX90 Viettel

[Xem ngay]

Gói 4G MIMAX90

 • Data: 5GB tốc độ cao
 • Thoại: Không có
 • Giá cước: 90,000đ
 • Time: 30 ngày
 • MIMAX90 gửi 0987.183.777
Gói cước MIMAX125 Viettel

[Xem ngay]

Gói MIMAX125

 • Data: 8GB tốc độ cao
 • Thoại: Không có
 • Giá cước: 125,000đ
 • Time: 30 ngày
 • MIMAX125 gửi 0987.183.777
Gói cước UMAX300 Viettel

[Xem ngay]

UMAX300

 • Data: 30GB tốc độ cao
 • Thoại: Đang cập nhật
 • Giá cước: Đang cập nhật
 • Time: Đang cập nhật
 • UMAX300 gửi 0987.183.777
4